Schoolkinderen


Opvang van schoolkinderen samen met baby's en peuters

Vang je schoolkinderen op samen met baby's en peuters, dan gelden voor de schoolkinderen dezelfde vergunningsvoorwaarden als voor baby's en peuters.

Gezinsopvang

Je kan een gezinsopvang opstarten. Dit is opvang waar maximum 8 kinderen tegelijkertijd op één locatie aanwezig zijn. Meestal is dat de gezinswoning van de kinderbegeleider.

Groepsopvang

Je kan een groepsopvang opstarten. Groepsopvang is opvang waar 9 kinderen of meer tegelijkertijd op één locatie aanwezig zijn.

Starterswijzer

Als je schoolkinderen samen met baby's en peuters wil opstarten, dan vind je heel wat nuttige informatie in de Starterswijzer kinderopvang.

Opvang van alleen maar schoolkinderen

Vang je alleen maar schoolkinderen op, dan kan je een gezinsopvang of een groepsopvang opstarten. Je kan voor de opvanglocatie een attest van toezicht of erkenning aanvragen.

Gezinsopvang van schoolkinderen met attest van toezicht

Gezinsopvang van schoolkinderen met erkenning

 • In een gezinsopvang zijn maximum 8 kinderen tegelijkertijd op één locatie aanwezig. Meestal is dat de gezinswoning van de kinderbegeleider.
 • Deze opvang werd vroeger 'onthaalouder aangesloten bij dienst voor onthaalouders' genoemd.
 • pdf Voorwaarden voor erkenning voor een gezinsopvang
  • De voorwaarden voor de gezinsopvang met erkenning zijn op enkele punten meer verregaand dan voor de gezinsopvang met een attest van toezicht, bijvoorbeeld op vlak van het kwaliteitsbeleid.
 • pdf Subsidiemogelijkheden

Groepsopvang van schoolkinderen met attest van toezicht

Groepsopvang van schoolkinderen met erkenning

 • In een groepsopvang zijn meer dan 8 kinderen tegelijkertijd op één locatie aanwezig.
 • Deze opvang werd vroeger initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) en Buitenschoolse opvang verbonden aan een erkend kinderdagverblijf (BOKDV) genoemd. Ook de samenwerkende onthaalouders (verbonden aan een vroegere 'dienst voor onthaalouders') zijn groepsopvang.
 • pdf Voorwaarden voor een erkenning voor een groepsopvang
  • De voorwaarden voor de groepsopvang met erkenning zijn op enkele punten meer verregaand dan voor de groepsopvang met attest van toezicht, bijvoorbeeld op vlak van het kwaliteitsbeleid en de kwalificatievereisten voor het personeel.
 • pdf Subsidiemogelijkheden
 • word Formulier om een erkenning aan te vragen

Alleen maar vakantieopvang

Organisatoren kunnen voor de opvang van schoolkinderen tijdens schoolvakanties een attest van toezicht voor een bijkomende opvanglocatie aanvragen. Meer info vind je hier.

word Formulier om een attest van toezicht vakantieopvang aan te vragen