Behoefteonderzoek

Antwoord op de volgende vragen

  • Knelpunten die werknemers ervaren bij de gewone opvang, ziekte van het kind, tijdens vakantieperiodes
  • Houding tegenover diverse mogelijke oplossingen door de werkgever, voor- en nadelen, voorkeur
  • Verwacht gebruik: aantal, frequentie, intensiteit van het gebruik
  • Redenen voor het gebruik

Tips

  • De vragenlijst kan aangepast worden.
  • Afname en verwerking kan eventueel via een marktonderzoekbureau of door het HIVA zelf.
  • Het uiteindelijke gebruik kan verschillen van de aangegeven intenties. Het gebruik wordt ook bepaald door de concrete invulling van de formule: prijs, vormgeving, openingsuren, ....
  • Het bedrijf moet ook zelf bepalen hoever het wil of kan gaan met een eventuele dienstverlening op het vlak van kinderopvang.