Mogelijkheden


Kinderopvangadressen aanbieden of helpen zoeken

De werkgever kan medewerkers een lijst van kinderopvangadressen aanbieden of helpen zoeken naar opvang.

Opvangadressen

Kinderopvang vergoeden

De werkgever kan de kosten van de werknemer voor kinderopvang gedeeltelijk of volledig vergoeden, bv. tegemoetkomingen voor de opvang van een baby of peuter, tussenkomst in vakantiekampen.

Zelf kinderopvang organiseren of uitbesteden

Als werkgever zelf kinderopvang organiseren

Een werkgever kan zelf kinderopvang organiseren. Heel wat ziekenhuizen en universiteiten hebben bv. een eigen groepsopvang.

Info voor starters

De organisatie van kinderopvang uitbesteden

Een werkgever kan aan een andere organisatie vragen om opvang voor het bedrijf te organiseren. De samenwerkingsvorm en afspraken zijn vrij te bepalen tussen het bedrijf en de organisator van de kinderopvang.

Plaatsen kopen of huren

Een werkgever kan plaatsen in bestaande opvanglocaties kopen of huren. Werkgever en opvang sluiten dan een overeenkomst af voor een aantal plaatsen. De afspraken tussen bedrijf en opvang zijn onderling vrij te bepalen.

  • Gekochte plaatsen zijn exclusief beschikbaar voor werknemers van het bedrijf, zodat de nodige plaatsen altijd vrijgehouden worden. 
  • Gehuurde plaatsen zijn enkel beschikbaar voor werknemers van het bedrijf op bepaalde overeengekomen momenten. Er wordt een overeenkomst gemaakt afhankelijk van de behoefte van het bedrijf. Buiten deze momenten of wanneer de plaats niet is ingenomen door een werknemer van het bedrijf, is de plaats beschikbaar voor andere ouders.

De werkgever kan volledig of gedeeltelijk tussenkomen in de prijs die ouders betalen. Ga hierbij goed na welke fiscale gevolgen dit voor de werknemer heeft.

Als een werkgever plaatsen koopt of huurt in een opvanglocatie, moet de organisator aan de vergunnings- of subsidievoorwaarden voldoen. Voor wie subsidies voor inkomenstarief krijgt, betekent dit onder meer dat:

  • de organisator vult 20% van de plaatsen in met kinderen uit voorrangsgroepen;
  • de organisator op jaarbasis een bezetting van 80% moet halen;
  • alle ouders inkomenstarief betalen en hiervoor een attest inkomenstarief hebben.

Het lokaal bestuur contacteren

Een werkgever met vragen over of nood aan kinderopvang kan ook het lokaal bestuur (gemeente, OCMW) contacteren.

Het lokaal bestuur van een gemeente is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang. Dit wordt vastgelegd in een beleidsplan kinderopvang. Het lokaal bestuur informeert ook over de opvangmogelijkheden en adviseert Kind en Gezin over de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.