RSZ

Dit geldt voor:

  • het voordeel van het gebruik van kinderopvang die door de werkgever zelf georganiseerd is
  • een tegemoetkoming in de prijs die ouders voor kinderopvang betalen.

De vrijstelling op de RSZ bedraagt maximaal 50 euro per maand en per kind. Op de bedragen boven de 50 euro betaal je de normale bijdrage.

Belangrijk is of:

  • de werkgever wel degelijk de bedoeling heeft om een aanvulling bij de kinderbijslag te geven
  • de vergoeding nog effectief het karakter van een aanvulling heeft.

Wil je zekerheid, contacteer dan de RSZ. De RSZ zal op basis van het concrete dossier oordelen of de toegekende vergoedingen effectief het karakter van een aanvulling hebben en dus vrij zijn van RSZ-bijdragen.

pdf VIA: deelcodes DMFA