Consult voor de bevruchting

  • Een risico-evaluatie door bevragen van de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis, infecties, levensstijl, werkomgeving, medicatie, …: bij specifieke risico’s zal hij/zij dit met de cliënte bespreken, advies geven, eventueel een therapie aanpassen en indien nodig voor specialistisch advies doorsturen. Verhoogde risico’s die voor de bevruchting moeten worden aangepakt zijn o.a. voorafbestaande astma, hypertensie, diabetes, epilepsie, schildklierlijden, roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik, ...
  • Het advies om liefst nog voor een zwangerschap te stoppen met roken en alcoholgebruik te vermijden.
  • De aanbeveling om dagelijks een supplement van foliumzuur in te nemen. 
  • Een bloedafname (eventueel) om antistoffen voor toxoplasmose en rubella te bepalen. Als de vrouw niet beschermd is tegen rubella, wordt er gevaccineerd. Als ze niet beschermd is tegen toxoplasmose, krijgt ze informatie over de te nemen hygiënische maatregelen.