Ziekten voorkomen, opsporen en behandelen

Een toekomstige mama die zich laat vaccineren, beschermt niet alleen zichzelf, maar ook het kindje. Eens zwanger, kunnen bepaalde vaccins niet meer toegediend worden.

Laat meteen ook nakijken of de andere gezinsleden voldoende gevaccineerd zijn. Ook zij kunnen een ziekte overdragen als het kindje geboren is. 

Rubella
Rubella (rodehond) kan tijdens een zwangerschap ernstige gevolgen hebben voor de baby, zoals bv. gehoorschade. Het is dus belangrijk dat wordt nagegaan of de vrouw beschermd is tegen deze ziekte. Als dit niet zo is, dan kan een arts alsnog het combinatievaccin tegen mazelen, bof en rodehond toedienen.

Na de vaccinatie moet een vrouw 1 maand wachten om zwanger te worden.

Hepatitis B
Bij een kinderwens wordt best gecontroleerd of de aanstaande moeder besmet is met hepatitis B. Als ze besmet is, moet de pasgeboren baby direct na de geboorte zowel specifieke antistoffen als een vaccinatie tegen hepatitis B krijgen.

Kinkhoest

Baby's zijn erg vatbaar voor kinkhoest. Bij baby's is de ziekte ernstig (zelfs dodelijk) en de vaccinaties voor de baby zelf hebben even tijd nodig om voldoende bescherming op te bouwen. Om die groep van kinderen te beschermen is het belangrijk dat alle volwassenen, zich laten vaccineren om te vermijden dat zij kinkhoest doorgeven aan jonge, nog niet gevaccineerde baby's.

Voor alle volwassenen wordt de toediening van één dosis dTpa (vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest voor volwassenen) aanbevolen, ongeacht de voorgeschiedenis van een (volledige of onvolledige) kinkhoestvaccinatie, en zeker diegenen die in contact komen met zuigelingen volgens het principe van de ‘cocoonvaccinatie’ (vb. jonge of toekomstige ouders, grootouders en hun naaste familiecontacten alsook het verzorgend personeel van pediatrische diensten, materniteiten en kinderdagverblijven en onthaalmoeders van jonge kinderen).

Voor iedere zwangere vrouw wordt kinkhoestvaccinatie tussen week 24 en week 32 van de zwangerschap aanbevolen en dat bij elke zwangerschap. De vrouw maakt na vaccinatie antistoffen aan tegen kinkhoest en deze worden via de placenta doorgegeven aan de foetus. Zo wordt is de zuigeling van bij geboorte al beschermd tegen kinkhoest.
Indien de vaccinatie niet tijdens de zwangerschap wordt gegeven, wordt ze zo snel mogelijk postpartum toegediend als onderdeel van de cocoonstrategie.

Voor zwangere vrouwen is het vaccin gratis.


Ziekten
Het is aangewezen om zich voor de zwangerschap te laten onderzoeken op diabetes, epilepsie, aids, gonorroe, hepatitis B, herpes vaginalis, syfilis, cytomegalovirus, toxoplasmose, ... Dit zijn ziekten van de ouder(s) die het kind tijdens de zwangerschap en/of geboorte kunnen beïnvloeden.

Vraag meer informatie bij een arts of vroedvrouw.

Bekijk ook ...