Vruchtbaarheid

Oprichting afstammingscentrum en DNA-databank

Het expertenpanel ‘gedwongen adopties’ adviseerde werk te maken van een DNA-databank met daaraan gekoppeld een professionele begeleiding voor wie op zoek is naar zijn/haar biologische ouders of donor.
De werkgroep ‘Afstamming’ onderzocht hoe een afstammingscentrum, inclusief DNA-databank, operationeel vorm kan krijgen. 

Bekijk ook ...