Hang vrijdag een wit symbool van medeleven en hoop aan de deur

28 januari 2009

Samen met vele anderen rouwt Kind en Gezin om het verschrikkelijke drama in Dendermonde.
 
Daarom nodigt Kind en Gezin alle opvangvoorzieningen uit om op vrijdag 30 januari een wit symbool aan de deur te hangen, als teken van medeleven en hoop op een veilige, kindvriendelijke samenleving. Dat kan bijvoorbeeld een wit lint of een witte ballon zijn.
 
Het witte symbool kan gehangen worden aan de deur van gebouwen waar kinderen opgevangen worden, waar ze verblijven of op bezoek komen. We denken hierbij aan kinderdagverblijven, onthaalouders, initiatieven voor buitenschoolse opvang, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, consultatiebureaus en andere organisaties die zich betrokken voelen. Kind en Gezin doet hetzelfde aan zijn kantoorgebouwen.
 
Tegelijkertijd kan er een moment van bezinning gehouden worden.
 
Intussen loopt het debat over de veiligheid van de kinderen in de opvang. Kan dergelijke waanzin vermeden worden?
In de kinderopvang zet men zich ten volle in om ervoor te zorgen dat ouders hun kinderen met een gerust hart aan de opvang kunnen toevertrouwen. Kind en Gezin wil de opvang hierin ondersteunen. De tips voor een veilige toegang vind je op de website van Kind en Gezin. 
Kind en Gezin wenst iedereen die bij dit drama betrokken is veel sterkte toe en dankt samen met hen ook iedereen die hulp of ondersteuning heeft geboden.