Belangrijke informatie voor ouders die opvang zoeken voor hun baby of peuter

29 januari 2009

De Vlaamse Regering heeft twee wijzigingen doorgevoerd die belangrijk zijn voor ouders die opvang zoeken voor hun baby of peuter:

Sommige zelfstandige opvangvoorzieningen: prijs volgens gezinsinkomen
In erkende kinderopvang betaal je als ouders een prijs die wettelijk geregeld is en die afhangt van je gezinsinkomen.

Vanaf maandag 16 februari 2009 is er ook zelfstandige opvang die dezelfde tarieven zal hanteren. Deze opvang krijgt hiervoor een vergoeding van de Vlaamse overheid.
Er blijft daarnaast zelfstandige opvang bestaan die zelf de prijs bepaalt.
Wanneer je kind naar school gaat, zijn er geen wettelijke regels voor de tarieven voor voor- en naschoolse opvang in een zelfstandige opvangvoorziening.

Voorrangsregels
Erkende opvang en zelfstandige opvang die een prijs vraagt die afhangt van je inkomen moeten voor een deel van de plaatsen voorrang verlenen aan bepaalde kinderen.
Ze moeten voorrang geven aan:

  • kinderen van alleenstaande ouders;

  • kinderen van ouders met een laag inkomen;

  • kinderen die om pedagogische of sociale redenen opvang nodig hebben;

  • kinderen van wie het broertje of zusje al in de opvang komt.

Zelfstandige opvang die zelf de opvangprijs bepaalt, moet geen wettelijke voorrangsregels naleven.

Meer weten

Prijs kinderopvang