Tweeduizendste baby voor JOnG!

4 maart 2009

In mei 2008 startte het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in nauwe samenwerking met Kind en Gezin, een grootschalig en multidisciplinair onderzoek bij baby’s. Vier jaar lang worden gezondheid, gedrag, ontwikkeling en opvoeding van baby’s geboren op een oneven dag tussen 1 mei 2008 en 30 april 2009, opgevolgd. Elke dag zeggen ouders in Vlaanderen toe om mee te werken aan dit onderzoek.


Inmiddels hebben we de kaap van 2000 baby’s overschreden. Daarmee realiseert JOnG! zijn ambitie om een referentiestudie in Vlaanderen te zijn. Onze 2000ste deelnemer, Cisse, woont in Poperinge. Hij en zijn ouders krijgen op donderdag 5 maart om 15 uur bezoek van onderzoekers van JOnG! en ontvangen ook een geschenk. Plaats van het gebeuren: Poperingseweg 186, 8908 Ieper.

En daar houdt het niet op.


JOnG! breidt uit.

Na de succesvolle lancering van het grootste onderzoek over gezondheid, ontwikkeling, gedrag en opvoeding bij baby’s in Vlaanderen ooit, start JOnG! nu ook bij kinderen en tieners.

Drie jaar lang volgen dezelfde Leuvense en Gentse onderzoekers ook de gezondheid, de ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van kinderen en tieners. Om dat te realiseren, worden in de week van 9 maart in totaal zo’n 20.000 6- en 12-jarigen aangeschreven. De grootschaligheid, het multidisciplinaire karakter en de focus op kwetsbare jongeren en gezinnen maken JOnG! 6 & 12 uniek in Vlaanderen.
Dit onderzoek loopt over meerdere jaren en biedt daarom de mogelijkheid om evoluties aan het licht te brengen. Verder zijn de onderzoekers op zoek naar factoren die een (negatieve of positieve) invloed kunnen hebben op de gezondheid, de ontwikkeling, het gedrag of de opvoeding.


De rode draad in het onderzoek van het Steunpunt WVG is die van de zorgtrajecten. De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil namelijk een zo accuraat mogelijk beeld krijgen van de in-, door- en uitstroom in onze welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Zo zal de studie JOnG! 6 & 12 laten zien welke ouders sneller een kinderarts dan een huisarts aanspreken, welke jongeren hun weg naar de ondersteuning van CLB’s niet vinden, wie er instroomt in de bijzondere jeugdzorg, welke jongeren baat hebben bij de hulp van een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, wie onder hen met welke vragen het JongerenAdviesCentrum (JAC) binnenstapt, hoe tevreden ouders zijn over het aanbod van de Revalidatiecentra, hoe lang ouders moeten wachten voordat ze de gepaste hulp vinden, enz.


Speciaal voor 12-jarigen

De 12-jarigen worden, naast hun ouders, uitgenodigd om zelf aan het onderzoek deel te nemen. Op die manier geeft JOnG! aan tieners een unieke kans om te laten zien hoe zij als groep denken en zich ontwikkelen, zodat het beleid ook hiermee rekening kan houden. Het onderzoekersteam maakte speciaal voor hen een website (www.steunpuntwvg.be/jongeren) die hen op de hoogte zal houden over het onderzoek en de resultaten ervan. Daarbovenop maakt elke jongere die een ingevulde vragenlijst terugstuurt kans om een cadeau te winnen.


Voor meer informatie:

Dr. Bert Lambeir, coördinator Steunpunt WVG (bert.lambeir@med.kuleuven.be)
Telefoon: 016 33 26 18 of 0496 52 17 95

Prof. dr. Hans Grietens, coördinator JOnG! (hans.grietens@ped.kuleuven.be)

Leen Du Bois, woordvoerder Kind en Gezin. telefoon: 02 533 14 24

www.steunpuntwvg.be/jong  en  www.steunpuntwvg.be/jongeren  


JOnG! in een notendop

Longitudinaal onderzoek (opvolging gedurende 3 jaar)

Grootste in Vlaanderen (tot 11.000 baby’s, kinderen en jongeren, en hun gezinnen)

Aandacht voor diversiteit (kwetsbare gezinnen: kansarme en allochtone gezinnen)

Multidisciplinair (medisch, psychologisch en pedagogisch)

Interuniversitair (Leuvense en Gentse onderzoekers)

Rechtstreeks beleidsrelevant en –ondersteunend onderzoek

Deelstudie van: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Onderzoek in acht zorgvuldig gekozen, welbepaalde regio’s in Vlaanderen en in een deel van Brussel


Doelstellingen van JOnG!

In kaart brengen van evoluties in gezondheid, ontwikkeling, gedrag en opvoeding

In kaart brengen van risico- en protectieve factoren voor gezondheid, ontwikkeling, gedrag en opvoeding

In kaart brengen van zorgtrajecten (gebruik van zorgvoorzieningen, wijze van instroom, doorstroomtrajecten, tevredenheid en effect bij uitstroom uit de zorg)

In kaart brengen van dwarsverbindingen tussen welzijns- en gezondheidsvoorzieningen

In relatie tot gezinnen (socio-economisch, relationeel, samenstelling, voorgeschiedenis)

In relatie tot lokale factoren (omgeving, stedelijkheid, aanbod, …)

Internationale benchmarking

Ondersteunen van het beleid


Enkele concrete vragen waarop het onderzoek een antwoord geeft

Welke factoren beïnvloeden de gezondheid en het gedrag van baby’s, kinderen en tieners?

Welke factoren verhogen het risico op een problematische opvoeding?

Hebben (kwetsbare) gezinnen vlot toegang tot de hulpverlening?

Welke gezinnen missen systematisch het zorgaanbod en vallen uit de boot?

Welke gezinnen maken vooral gebruik van (welke vorm van) hulpverlening?

Welke impact heeft die hulpverlening op hen?

Zijn de wachtlijsten echt zo lang? Hoe ervaren ouders dat?

Welke achtergrond hebben instromers in de bijzondere jeugdzorg?

Hoe (problematisch) verloopt die instroom?

Maken gezinnen verschillend gebruik van hulpverlening naargelang van hun
woonplaats in Vlaanderen?

Speelt het zorggebruik van ouders een rol bij het gebruik van hulpverlening voor kinderen en jongeren?

 …


Steunpunt WVG
Kapucijnenvoer 39  bus 5310
3000 Leuven
Telefoon: 016 33 70 70