Adoptie via erkende diensten in 2008

10 maart 2009

Deze stijging situeert zich bij de interlandelijke adopties. Het aantal binnenlandse adopties is licht gedaald.

In 2008 werden in Vlaanderen 210 kinderen uit het buitenland geadopteerd (interlandelijke adoptie) via een erkende adoptiedienst. In eigen land werden 29 kinderen geadopteerd (binnenlandse adoptie).

Land van herkomst 2007 2008
België 32 29
China 30 8
Colombia 3 1
Ethiopië 88 97
Filipijnen 9 6
India 5 9
Kazachstan 26 58
Polen 0 4
Rusland 4 8
Skri Lanka 2 5
Rusland  4 8
Thailand  2 4
Zuid-Afrika 7 10
Totaal 208 239
Tabel: Voor adoptie geplaatste kinderen via een erkende adoptiedienst: aantal volgens land van herkomst.

Interlandelijke adoptie
De 210 kinderen die via bemiddeling door adoptiediensten in Vlaamse adoptiegezinnen zullen opgroeien, komen vooral uit Ethiopië (46%) en Kazachstan (27,6%). Het gaat om 119 jongens en 91 meisjes.

Binnenlandse adoptie
De binnenlandse adopties via de erkende adoptiediensten betreffen in België geboren kinderen die door hun ouders werden afgestaan voor adoptie. Bij de 29 binnenlands geadopteerde kinderen in 2008 gaat het om 18 jongens en 11 meisjes.
Binnenlandse adopties kunnen ook op zelfstandige wijze plaatsvinden. Het gaat dan om kinderen die vooraf gekend zijn door de kandidaat-adoptieouders (stiefkinderen, pleegkinderen, kinderen van familie, enz.).

Het activiteitenverslag van de Vlaamse Centrale Autoriteit voor Adoptie zal beschikbaar zijn in juni 2009. Deze publicatie bevat uitgebreide gegevens over het aantal aanmeldingen, maatschappelijke onderzoeken, geschiktheidsvonnissen, e.d. Het is een verslag over het adoptiegebeuren in Vlaanderen in 2008 met gedetailleerd cijfermateriaal.