Europese Vaccinatieweek van 20 tot 26 april

16 april 2009

De Europese Vaccinatieweek is een jaarlijks terugkerend initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, Europese regio, om in zo veel mogelijk landen in dezelfde week vaccinatie onder de aandacht te brengen.

Ook Vlaanderen doet mee.


Het thema van dit jaar: kinkhoest

De laatste jaren zien we een toename van het aantal gevallen van kinkhoest. Kinkhoest is een infectieziekte die vooral voor jonge baby’s gevaarlijk is.

Jonge, nog niet (volledig) gevaccineerde baby’s lopen het risico geïnfecteerd te worden doordat de personen in hun directe leefomgeving de kinkhoestbacil aan hen kunnen doorgeven.

Daarom is het erg belangrijk dat ook (toekomstige) ouders zich tegen kinkhoest laten vaccineren, om hun kind niet met kinkhoest te besmetten. Vrouwen met een kinderwens kunnen het best al gevaccineerd worden vóór de zwangerschap, maar het mag ook nog tijdens de zwangerschap.

Bescherm je kind tegen kinkhoest, laat je als (toekomstige) ouder vaccineren!

Kind en Gezin ondersteunt de Vaccinatieweek en verspreidt folders en affiches naar de consultatiebureaus en de kinderopvangvoorzieningen. Daarbij wijst Kind en Gezin op het belang van vaccinatie van al wie vaak met baby’s in contact komt, zoals personen die werken in een kinderopvangvoorziening of in een consultatiebureau. Ook grootouders zijn een belangrijke mogelijke bron van besmetting.

Vaccinatieweek