Intrum nv kan voortaan de facturen bij bepaalde zelfstandige opvangvoorzieningen opmaken

15 mei 2009

Sinds februari 2009 kan je bij bepaalde zelfstandige onthaalouders of kinderdagverblijven een prijs betalen die afhangt van je gezinsinkomen. Het is de opvang die ervoor kiest om al dan niet met dit systeem te werken.

Het kinderdagverblijf of de onthaalouder kan hiervoor zelf de facturen opmaken of kan dit uitbesteden. Kind en Gezin stelde hiervoor het bedrijf Intrum nv uit Gent aan.

Als jouw opvang in februari of maart 2009 met dit systeem van start ging, dan krijg je de factuur van Intrum nv rond 15 mei 2009. In de loop van de volgende weken volgt de factuur voor de maand april.

Meer weten

Prijs kinderopvang