Kind in Beeld: communicatie via beelden en pictogrammen

28 mei 2009

‘Samen met alle partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.’
Om deze missie te kunnen realiseren, moeten aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen in de eerste plaats beschikken over degelijke informatie en ondersteuning op het vlak van gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en opvang van hun kind.


In de grote diversiteit van ouders merkt Kind en Gezin op dat de boodschap niet bij iedereen aankomt, om verschillende redenen. De informatie is te moeilijk, te omvangrijk of wordt vooral in schriftelijke vorm gegeven, wat een grote drempel kan betekenen voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Het gaat vooral om anderstalige ouders, ouders met een mentale handicap of (functioneel) analfabete ouders bij wie de communicatie met Kind en Gezin moeilijker verloopt.

Vaak gaat het daarbij om gezinnen die in kansarmoede leven. In 2008 werden 5207 kinderen (of 7,6%) geboren in een kansarm gezin in het Vlaams Gewest.


Daarom werkte Kind en Gezin pictografisch materiaal uit: ‘Kind in Beeld’.
Deze publicatie bevat de kernboodschappen uit de dienstverlening van Kind en Gezin. Aan de hand van foto’s, tekeningen en schema’s wordt uitleg gegeven over zwangerschap, contraceptie, borstvoeding, flesvoeding, vaste voeding, veiligheid, verzorging, bezoek aan het consultatiebureau en zindelijkheid. De thema’s kinderopvang, ontwikkeling en algemene dienstverlening van Kind en Gezin worden momenteel uitgewerkt.

Kind in Beeld ondersteunt de communicatie tussen dienstverlener/hulpverlener en aanstaande ouders of ouders van jonge kinderen. Het is een instrument dat tijdens consulten en huisbezoeken doelgericht kan worden gebruikt. De map is verstevigd en geplastificeerd, zodat ouders ze elke dag kunnen gebruiken waar het nodig is: in de keuken, in de badkamer, enz.

Het maken van de map Kind in Beeld is erg arbeidsintensief en de productiekosten van beeldmateriaal lopen snel op. Dankzij de steun van Cera kan Kind en Gezin dit project verder ontwikkelen en uitbreiden met audiovisueel materiaal.


Over Cera
Cera is een coöperatie die investeert in maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak. In 2008 gaf Cera nieuwe aandelen uit. Wie intekende op deze aandelen, betaalde 3% extra instapkosten voor de financiering van maatschappelijke projecten. Centraal stonden hierbij zes door Cera zorgvuldig geselecteerde maatschappelijke projecten, waaronder het project Kind in Beeld van Kind en Gezin.


Contactpersonen voor de pers:

Leen Du Bois, woordvoerder Kind en Gezin, telefoon: 02 533 14 24,
e-mail: woordvoerder@kindengezin.be

Carmen Mathijssen, programmacoördinator Maatschappelijke projecten Armoede Cera, gsm: 0478 09 00 69, e-mail: Carmen.Mathijssen@cera.be