Kind en Gezin verscherpt behandeling risicovolle dossiers

16 september 2009

Kind en Gezin onderwerpt alle potentiële risicosituaties en klachten in de erkende en de geattesteerde kinderopvang aan een bijkomende, grondige doorlichting en evaluatie. In samenwerking met het agentschap Inspectie wil Kind en Gezin op die manier de mogelijke pijnpunten nog beter monitoren en analyseren om vervolgens de juiste acties te kunnen ondernemen. De interne controledienst van Kind en Gezin verzamelt momenteel alle informatie die hiervoor nodig is.

Conclusies uit deze analyse zullen bijdragen tot het realiseren van een nog beter systeem van risicobeheersing binnen de kinderopvang.

Kind en Gezin wenst in het belang van deze doorlichting en evaluatie en uit respect voor de privacy van de betrokkenen ook de individuele aangelegenheden, vermeld in de pers, op een serene manier verder te behandelen.


Meer info voor de pers:
Leen Du Bois, woordvoerder Kind en Gezin, telefoon 02 533 14 24