Boodschap van Kind en Gezin over de actualiteit in de kinderopvang

18 september 2009

Beste verantwoordelijke, kindbegeleider, onthaalouder,

Wellicht heeft u de berichtgeving in de pers over de kinderopvang en over Kind en Gezin met veel belangstelling gevolgd. Deze nieuwsberichten hebben u, maar ook Kind en Gezin zeker niet onberoerd gelaten.

We vinden het jammer dat de berichtgeving in de media niet altijd alle info brengt en momenteel niet aansluit bij de realiteit van de vele personen en onthaalouders die zich dag in dag uit inzetten om een warm en veilig nest voor heel veel kinderen te creëren. Via dit bericht willen we elk van jullie dan ook een extra hart onder de riem steken.

Mogelijks hebben jullie ook vernomen via de pers dat Kind en Gezin een verscherpte controle doet wat betreft risicodossiers. De belangrijkste doelstelling is om samen met Inspectie het systeem van risicobeheersing binnen de kinderopvang verder te verbeteren. Naar aanleiding van de situaties die in de media behandeld zijn, heerst er immers een grote bezorgdheid. Kind en Gezin blijft de permanente opdracht hebben om te werken in de opvang aan een goede basiskwaliteit voor elk kind.
Daarom zullen we samen met onze partners op verschillende terreinen nagaan hoe de risico’s binnen de kinderopvang nog beter beheerst kunnen worden:

  • Kind en Gezin doet een extra analyse van alle potentiële gevaarsituaties en klachten in de kinderopvang. Deze analyse zal objectief en professioneel gebeuren. Het is geenszins de bedoeling om overhaast en ongepast de opvangvoorzieningen te behandelen. Ondanks de inzet van de opvang en de verschillende betrokken organisaties, kan niemand garanderen dat er geen incidenten meer zullen voorkomen.

  • Kind en Gezin zal met Inspectie afspraken maken omtrent de aandacht voor en het nagaan van de pedagogische visie bij de opvang van kinderen.

Belangrijk is ook te vermelden dat het niet uit te sluiten is in de huidige context dat nog ouders vanuit hun bezorgdheid met hun verhaal naar de media stappen. Kind en Gezin wil hierin de sereniteit bewaren, ook uit respect voor de privacy van de betrokkenen in individuele aangelegenheden.

Kind en Gezin onderstreept het belang van een veilige, warme kinderopvang en waardeert de inzet van de vele personen die dit dagdagelijks waarmaken. Kind en Gezin blijft zich daarom samen met u maximaal inzetten voor het belang van elk kind.

Vriendelijke groeten,

Katrien Verhegge
Administrateur-generaal Kind en Gezin