Vaccin tegen pneumokokken Prevenar – lotnummer D66977 niet verdeeld in België

6 november 2009

Gisteren heeft het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de consultatiebureaus in Nederland opgedragen het vaccin met lotnummer D66977 voorlopig niet te gebruiken. Deze maatregel werd uit voorzorg genomen, omdat er vorige maand in Nederland drie baby’s zijn overleden kort nadat ze het vaccin toegediend hadden gekregen. Het staat niet vast dat de baby’s door het vaccin zijn omgekomen, dit wordt verder onderzocht. 


Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft onmiddellijk navraag gedaan bij de leverancier van het vaccin. De firma bevestigt dat het lotnummer D66977 in België niet werd verdeeld en houdt het agentschap op de hoogte van de resultaten van het onderzoek in Nederland. Zowel het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid als Kind en Gezin, als vaccinator van baby’s en jonge kinderen, volgen dit nauwgezet op.
 
Omdat het lot in Vlaanderen niet is verdeeld, zijn er ook geen voorzorgsmaatregelen nodig. Er is dan ook geen reden voor ongerustheid over vaccinaties tegen pneumokokken in België.
 
Meer informatie over pneumokokkeninfecties en vaccinatie: http://www.zorg-en-gezondheid.be/subMenuTabulation.aspx?id=15082 


Perscontact:

Ria Vandenreyt, woordvoerder Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, gsm: 0479 99 82 05
Leen Du Bois, woordvoerder Kind en Gezin, telefoon: 02 533 14 24