Internationale Dag van de Kinderrechten

20 november 2009

Vanaf vandaag tot midden januari 2010 is er ook een tentoonstelling bij Kind en Gezin die de wereldwijde bestrijding van kindersterfte symboliseert. Het gaat om een initiatief van Unicef Limburg en van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Hasselt.


Naar aanleiding van de 20e verjaardag van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) organiseert Kind en Gezin een activiteit met schrijver en dichter Bart Moeyaert als centrale gast.
Zijn gedicht ‘Klein’ over de rechten van het kind wordt ingehuldigd om permanent in de hoofdzetel van Kind en Gezin uit te hangen. Naar aanleiding daarvan brengt Bart Moeyaert op vrijdag 20 november het verhaal van het gedicht en van zijn jeugd. 
 


Deze activiteit vindt plaats in de hoofdzetel van Kind en Gezin in Brussel, meer bepaald  in de Kind en Gezin-Academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.
Op diezelfde locatie zijn tot half januari 2010 zuilen met originele kindertekeningen te bewonderen. Die zuilen zijn een onderdeel van een rondreizende tentoonstelling die gerealiseerd werd door Unicef Limburg in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Hasselt.

1252 leerlingen en leerkrachten uit 75 klasgroepen geven hun artistieke visie op de wereldwijde bestrijding van kindersterfte door Unicef aan de hand van 75 zuilen. Deze zuilen symboliseren 75 visies van alle leeftijden en vormen zo een prachtige tentoonstelling. Naar aanleiding van de 20e verjaardag van het IVRK vinden 20 zuilen tijdelijk onderdak bij Kind en Gezin.


Het IVRK benadert de rechten van het kind als één geheel. Het ene recht heeft geen bestaansreden zonder het andere. De opdrachten van het agentschap Kind en Gezin weerspiegelen de basisprincipes van het IVRK. Dat staat expliciet in de missie: ‘Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren’. Deze missie wordt waargemaakt door een laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening, met onder meer de preventie van kindermishandeling, het respect voor de diversiteit bij de gezinnen, de sociale functie van de kinderopvang, het specifieke zorgaanbod voor kwetsbare gezinnen, enz.


Programma Kinderrechtendag op vrijdag 20 november 2009

  • 13.15 uur: Welkomstwoord door Inge Kinnaer, algemeen directeur Kind en Gezin 
    ‘Aandacht voor Diversiteit en Kinderrechten binnen Kind en Gezin’, toelichting door Rudy De Cock, stafmedewerker team Diversiteit en Kinderrechten

  • 13.30 uur: ‘Portretten van kinderen in armoede: een bloemlezing’ door Griet Roets, medewerker vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent

  • 14.30 uur: Inhuldiging gedicht ‘Klein’ en lezing door Bart Moeyaert

  • 16.00 uur: Slotwoord door Katrien Verhegge, administrateur-generaal Kind en Gezin

  • 16.15 uur: Receptie


Contactpersoon voor persvragen:
Leen Du Bois, woordvoerder, telefoon: 02 533 14 24