Eerste uitgave Triple P-magazine over 'Positief ouderschap'

24 november 2009

Triple P is een programma over positief ouderschap. Dit is een pedagogische aanpak die ernaar streeft de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en het gedrag van kinderen op een constructieve en niet-kwetsende manier te sturen. Vorig jaar gingen de regioverpleegkundigen en gezinsondersteuners van de provincie Antwerpen al van start met Triple P voor alle ouders van kinderen tussen 0 en 3 jaar. Een evaluatie van dit project moet duidelijk maken of het programma ook in de andere provincies zal worden aangeboden.
Magazine


Triple P-magazine

Het Triple P-magazine zal driemaal per jaar verschijnen. Om de eerste uitgave te vieren, schenken ze met de steun van de Antwerpse uitgeverijen jeugdboeken, spelletjes en huiswerktips weg! Het Triple P-magazine wil op een betrouwbare manier informeren over de opvoeding van kinderen. Bekende en minder bekende ouders vertellen hoe ze hun kinderen grootbrengen en de Triple P-deskundige Hilde Weekers geeft advies. Heb je nog vragen, dan kan je altijd terecht bij de vele medewerkers van Triple P.

Triple P