Triple P-magazine bij kind en Gezin

24 november 2009

Een Triple P-magazine wordt gratis verspreid in de provincie Antwerpen. Vijf tv-spots worden op de regionale televisie en online uitgezonden. Verder zijn er de nieuwe website http://www.triplepmagazine.be/, affiches, advertenties en een boekenactie.


Opvoeden is voor de meeste ouders leuk. Je kinderen zien groeien en bloeien schenkt veel voldoening. Heel wat ouders ervaren echter dat dit groeiproces gepaard gaat met kleine en grotere vragen en zorgen. Tijdens het huisbezoek of op het consultatiebureau van Kind en Gezin stellen ouders vragen als: ‘Hoe komt het dat mijn kindje de laatste weken zo moeilijk inslaapt?’, ‘Gaan winkelen met mijn dochtertje van 2 jaar is een nachtmerrie, wat kan ik daaraan doen?’, ‘Vroeger was mijn zoontje van 3 jaar heel lief tegen de baby. Sedert een paar maanden doet hij de baby vaak pijn. Wat is er aan de hand?’

Meestal gaat het om vaak voorkomende opvoedingsvragen die met degelijke informatie vrij snel kunnen worden opgelost. Soms aarzelen ouders nog iets te lang om te praten over wat zij als een probleem of zelfs als abnormaal ervaren. Dat is jammer, omdat moeilijke situaties op die manier echt uit de hand kunnen lopen.
Een peuter die krijst in de supermarkt omdat hij een blinkende brandweerwagen wil, kan zijn ouders inderdaad doen blozen. Dit hoeft niet erg te zijn, als je maar weet hoe je zo’n situatie het best kan aanpakken. Laat je als ouder toe dat je kind zijn zin kan doordrijven, dan is de kans groot dat dit wél een probleem oplevert wanneer het kind ouder wordt. Het kind heeft dan namelijk geleerd hoe het zijn wensen kan laten inwilligen op een negatieve, dwingende manier.


Voor Kind en Gezin is het nieuwe Triple P-magazine een ideaal geschenk voor alle ouders en opvoeders. De verpleegkundigen en gezinsondersteuners zien de meeste ouders bij het begin van hun ouderschap. Zij kijken ernaar uit om het magazine aan ouders te geven als start van een positieve opvoeding! Het gaat om een laagdrempelig aanbod van opvoedingsondersteuning: een publicatie in grote oplage die actief pleit voor positieve relaties tussen ouder en kind. Relaties die gebaseerd zijn op affectie, maar waarin ook het corrigeren, op een niet-kwetsende manier, van negatief gedrag aan bod komt.


Vanaf vandaag is het Triple P-magazine beschikbaar in de 93 consultatiebureaus van Kind en Gezin in de provincie Antwerpen. In 2008 behaalden 200 verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin in de provincie Antwerpen hun Triple P-accreditatie. Met dit programma werden al 10 000 gezinnen bereikt.

Info voor ouders
Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100, elke werkdag van 8 tot 20 uur
http://www.kindengezin.be/

De ‘Kinderkwestie over positief opvoeden’ bevat informatie over de basisprincipes van positief ouderschap en reikt ouders praktische tips aan voor de omgang met hun baby of peuter: http://www.kindengezin.be/Images/kinderkw_positief_opvoeden_tcm149-61648.pdf

De kinderkwestie positief opvoeden wordt niet gebruikt in de provincie Antwerpen. Daar wordt de Triple P brochure positief ouderschap en 30 informatiebladen rond concrete opvoedingsthema's gebruikt. Dit materiaal is voor ouders te verkrijgen via de verpleegkundige van Kind en Gezin of de GO.


Contactpersoon voor de pers
Leen Du Bois, woordvoerder Kind en Gezin, telefoon: 02 533 14 24