Staten-Generaal Adoptie van start op maandag 14 december 2009

11 december 2009

Nieuwe context noopt tot beleidskeuzes voor interlandelijke adopties 

Adoptie verloopt de jongste jaren in een sterk veranderde en veranderende context, doordat zowel herkomstlanden als ontvangstlanden het Adoptieverdrag van Den Haag hebben bekrachtigd. Adoptie, door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen gedefinieerd als de laatste optie voor kinderen die nood hebben aan een gezin, vraagt herkomstlanden die het Verdrag van Den Haag onderschrijven om oplossingen in eigen land uit te werken(zie bijlage). België gebruikt de principes van het Verdrag van Den Haag voor de evaluatie van elk adoptiekanaal en voor elk individueel adoptiedossier. Dit maakt dat er over alle landen heen almaar minder kinderen interlandelijk geplaatst worden in adoptiegezinnen. De aanpassingen aan de federale adoptiewet, de nieuwe procedure uitgewerkt in wet en decreet, zijn aan evaluatie en verbetering toe, en beleidskeuzes voor het ontsluiten van nieuwe kanalen dringen zich op.


De Staten-Generaal heeft de ambitie om duidelijke beleidskeuzes te maken voor interlandelijke adoptie. De Vlaamse Regering wil diepgaand overleg over de plaats van adoptie in een (inter-)nationale context. De Staten-Generaal moet de richting daarvoor aangeven.

De Staten-Generaal start met een colloquium dat enkele tendensen en inzichten over interlandelijke adoptie aangeeft. Werkgroepen bespreken het huidige adoptiebeleid op het stuk van voorbereiding en nazorg, geschiktheid om te adopteren, de adoptiebemiddeling en de rol van de overheid. Een bijzonder aandachtspunt is de relatie met de federale overheid. Adoptie is een gedeelde bevoegdheid. Daarom wordt ook de federale overheid bij de Staten-Generaal betrokken. Er is nood aan een heldere bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenschappen en de federale overheid.


De bevindingen van de werkgroepen zijn een rechtstreekse insteek voor de eindvergadering van de Staten-Generaal, gepland voor mei volgend jaar. Experten uit binnen- en buitenland, mensen uit het werkveld en ervaringsdeskundigen zullen eraan deelnemen.


De Staten-Generaal over adoptie is een besloten vergadering die plaatsvindt op 14 december van 8.30 tot 14 uur aan de Koning Albert 2 laan 5, 1210 Brussel. Dezelfde dag nog volgt een communicatie over de bevindingen.


Info voor de pers:

Leo DE BOCK
Woordvoerder Kabinet Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
telefoon 02 552.64.49
gsm: 0475 92 42 89

Leen DU BOIS
Woordvoerder Kind en Gezin
telefoon 02 533 14 24