Staten-Generaal Adoptie kiest voor belang kind

14 december 2009

Staten-Generaal Adoptie kiest voor belang kind
Vier werkgroepen bereiden beleidsadvies voor

'Adoptie is een zorgvorm die een kind een gezin biedt. Ik ga er van uit dat het nooit andersom mag zijn: adoptie als ambitie om een gezin een kind te geven. Adoptie in het belang van het kind is en blijft dé premisse.' – Vlaams minister Jo Vandeurzen

'As het Hague Convention points out, adoption is a child centered practice. It cannot be carried out properly unless countries cooperate. That is why non-Hague-countries can be problematic.'

'Independent adoption is a danger.' - Nigel Cantwell, consultant Unicef.

'Internationaal geadopteerde kinderen lopen niet méér risico op allerlei ontwikkelingsproblemen dan binnenlands geadopteerde kinderen en voor gedragsproblemen zijn ze zelfs in het voordeel.'  - Prof. Dr. Femmie Juffer, Universiteit Leiden (Nl).

'Finaal zou er ons voor elke beslissing die we nemen maar één doel voor ogen mogen staan: hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen in goede omstandigheden bij hun biologische ouders kunnen opgroeien. Alle andere beweegredenen of doelstellingen zijn hieraan ondergeschikt.' – San-Ho Correwyn, coördinator http://www.geadopteerd.be/


Vanmorgen ging in Brussel de Staten-Generaal Adoptie van start met een colloquium over  interlandelijke adoptie. De bijeenkomst van alle betrokkenen bij het proces van adoptie is de start van een uitvoerig proces dat op de eindvergadering van 27 mei 2010 conclusies moet opleveren over het interlandelijke adoptiebeleid in Vlaanderen. Tijdens de studiedag kwamen deskundigen aan het woord over hun visie op, onderzoek van en ervaring met interlandelijke adoptie. Ze presenteerden hun vaststellingen, evoluties en good practises. De Staten-Generaal Adoptieverloopt in drie delen. Het startcolloquium van vandaag overliep en duidde de actuele context van interlandelijke adopties. Vandaag nog begonnen vier werkgroepen aan een studieopdracht, elk over een ander deel van thematiek. De studie moet leiden tot beleidsaanbevelingen. Ze worden samengebracht op het eindcolloquium van 27 mei 2010.

De thema’s van de vier werkgroepen zijn:

geschiktheid om te adopteren

bemiddelde adopties via erkende adoptiedienst en zelfstandige adopties

rol van de overheid in de adoptieprocedure

voorbereiding op en nazorg bij adoptie


In de werkgroepen zijn alle betrokkenen van het interlandelijke adoptieproces vertegenwoordigd. Niet alleen Vlaamse en federale instanties, maar ook adoptieouders, geadopteerden en belangengroepen. De voorzitters van de werkgroepen zijn deskundigen van Vlaamse universiteiten.
Het debat werd ingeleid door Nigel Cantwell, Prof. Dr. Femmie Juffer en San-Ho Correwyn. Nigel Cantwell heeft meerdere publicaties betreffende interlandelijke adoptie en jeugdrecht op zijn naam staan, en werkt als zelfstandig consultant kinderrechten voor verschillende internationale organisaties waaronder Unicef en ISS. Prof. Dr. Juffer is als bijzonder hoogleraar Studie van Adoptie verbonden aan de Universiteit LeidenZe bestudeerde vooral de gehechtheidsrelaties van adoptiekinderen en hun probleemgedrag, de gehechtheid van adoptiekinderen die afkomstig zijn uit weeshuizen of pleeggezinnen, en het cognitieve en sociaal-emotionele functioneren van adoptiekinderen. San-Ho Correwyn werd op driejarige leeftijd geadopteerd. Hij is voorzitter van het voorbereidingscentrum v.z.w. Triobla en coördinator van http://www.geadopteerd.be/.Contact:
Leo DE BOCK
Woordvoerder Kabinet Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
telefoon 02 552.64.49
gsm: 0475 92 42 89

Leen DU BOIS
Woordvoerder Kind en Gezin
telefoon 02 533 14 24