Speciale editie Weliswaar: 30 jaar Vlaams welzijns- en gezondheidsbeleid

2 februari 2010

Weliswaar publiceert deze week een integrale editie over de 30ste verjaardag van het Vlaams welzijns- en gezondheidsbeleid. Daarbij aansluitend voegt  Weliswaar exclusief de toegankelijke versie van de beleidsnota waarin Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen zijn visie en de beleidsopties voor de komende vijf jaar uiteenzet.  


1980-2010: 30 jaar Vlaams welzijn- en gezondheidsbeleid

Wivina Demeester, Guido Deblaere, Marc Morris, Frank Cuyt, Monica De Coninck, alvast enkele van de beleidsmakers die  Weliswaar  aan het woord laat over verleden, heden en toekomst in een volledig verjaardagsnummer. Waar moet en gaat het heen met het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid?

Meer info: Nico Krols: 02 553 07 32, Liesbeth Van Braeckel: 02 553 33 76 


Iedereen WIJ Visienota 2009-2014

De toekomst begint hier. Het beleid wil niet alleen voortbouwen op wat bestaat, het wil ook inspelen op wat in Vlaanderen leeft. Weliswaar neemt in zijn nieuwste editie de visienota van Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op: 'De Vlaamse overheid investeert resoluut in een warm en sociaal Vlaanderen. Uw welzijn, onze zorg en hoe we daar samen aan werken, daar gaat het om.'


Meer info: Leo De Bock (woordvoerder Vandeurzen): 0475 92 42 89, communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be 


De volledige editie + visienota vindt u op http://www.weliswaar.be/.
Weliswaar.be is een magazine en een website van de Vlaamse overheid voor iedereen die actief is in de sectoren welzijn, volksgezondheid en gezin. Geïnteresseerden kunnen zich gratis abonneren via http://www.weliswaar.be/ .
Schrijf ook in op de e-nieuwsbrief via http://www.weliswaar.be/ . Oplage: 46.000 exemplaren (CIM).


Contact:

Leo De Bock, Woordvoerder van minister Jo Vandeurzen
Email: persdienst.vandeurzen@vlaanderen.be
Telefoon: 02 552 64 49