Installatie adviescomité Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning

8 februari 2010

Wat is EXPOO?

Met de goedkeuring van het decreet houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning legde de Vlaamse regering de fundamenten voor een Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning.

De agentschappen Kind en Gezin & Jongerenwelzijn sloegen de handen in elkaar voor de oprichting van het Expertisecentrum Opvoedingondersteuning: EXPOO, gehuisvest bij Kind en Gezin.


EXPOO heeft een tweevoudige opdracht:

het verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis en expertise inzake opvoedingsondersteuning,
het praktisch ondersteunen van het werkveld opvoedingsondersteuning met methoden, technieken en instrumenten.
EXPOO staat onder meer in voor het bevorderen van deskundigheid in het werkveld zodat ouders een kwaliteitsvolle opvoedingsondersteuning krijgen. Dat uit zich in het uitwerken van handleidingen en het aanbieden van congressen, trainingen en een digitaal platform voor medewerkers, het ontwikkelen van basisinformatiepakketten, enz.


Adviescomité

Het adviescomité ondersteunt de werking van EXPOO.  In zijn adviezen besteedt het bijzondere aandacht aan de kwaliteit van de dienstverlening, de wetenschappelijke onderbouwing en de maatschappelijke relevantie van zijn werkzaamheden.

Op 8 februari 2010 organiseert het adviescomité zijn eerste overleg.

De Vlaamse Regering benoemde zeven leden voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Hilde Haerden, Opvoedingswinkel Genk

Luc De Smet, Gezinsbond

Liesbeth Van Tendeloo, Thuishulp vzw

Michel Vandenbroeck, Universiteit Gent

Ludo Serrien, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Ann Lobijn, Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten

Dirk Van Noten, Vereniging van Vlaamse Provincies


Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei 2010

In 2010 is er opnieuw een Week van de Opvoeding. Van 16 tot 23 mei staat positief opvoeden in de kijker met als centraal thema: opvoeden is samen-spel.
Opvoeden is een ‘samen-spel’ tussen ouders en kinderen maar ook een ‘samen-spel’ met de ruimere omgeving, namelijk de familie, de opvang, het onderwijs, de buurt, de ganse samenleving. Ouders staan niet alleen in het opvoeden van hun kinderen. Het is belangrijk dat ouders met andere ouders kunnen praten over opvoeden en dat de overheid, zowel lokaal als Vlaams, hierbij betrokken is.
Ook dit jaar zullen heel wat lokale intiatieven plaats hebben.  Het programma van de week wordt stilaan concreet.

Surf naar www.expoo.be/weekvandeopvoeding


Meer informatie
Meer info over opvoedingsondersteuning en opvoeden:
digitaal platform van EXPOO: http://www.expoo.be/ en http://www.groeimee.be/

Contactpersonen voor de pers:

Nele Travers, gsm 0496 59 52 15
Steven Strynckx, gsm 0499 86 50 45