Kind en Gezin start oogscreening in Limburg

31 mei 2010

31 mei 2010 - Vandaag stellen Kind en Gezin, Vlaams viceminister-president en minister van Innovatie, Ingrid Lieten, en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, het project oogscreening voor. Met de oogscreening wil Kind en Gezin de meeste afwijkingen die aanleiding geven tot het ontstaan van een ‘lui oog’ (in medische termen amblyopie) opsporen bij jonge kinderen. Op die manier kan een behandeling vroegtijdig gestart worden vooraleer amblyopie zich ontwikkelt. De oogscreening werd door het agentschap Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) als een geavanceerde technologie erkend.

Een lui oog of amblyopie is de meest frequente oorzaak van verminderd zicht bij baby en kind (ongeveer 5 à 6%). De gezichtvermindering (op één oog) is onomkeerbaar en valt  niet te corrigeren. Stoornissen in het zicht hebben een invloed op de schoolse ontwikkeling en op de socialisatie van het kind. Amblyopie tast ook het dieptezicht aan en is een handicap in het latere beroepsleven.


Belang van preventie
Het risico op het ontwikkelen van amblyopie is het hoogst in de eerste 2 tot 3 levensjaren, maar kan optreden zolang de visuele ontwikkeling verder gaat, tot 7 à 10 jaar. De afwijking wordt meestal pas ontdekt in de kleuterklas. Het verbeteren van de gezichtsvermindering is dan nog zeer moeilijk en vereist een intensieve behandeling, waarvan het resultaat onzeker is.

Uit onderzoek blijkt dat vroegtijdige oogscreening en behandeling leiden tot een daling van het aantal gevallen van amblyopie met 45-62%. Dankzij deze test kan het aantal kinderen met een lui oog dus verminderen van 6% tot minder dan 2%.


Kindvriendelijke test
Kind en Gezin werkte mee aan de ontwikkeling van de Kind en Gezin oogscreener. De kindvriendelijke refractometer onderscheidt zich van andere toestellen o.m. door de zeer snelle werking (ong. 10 seconden), het testen van beide ogen tegelijk en de eenvoudige uitvoerbaarheid.
Het toestel trekt de aandacht van de kinderen met een lachend gezichtje op het scherm, een flikkerend lichtje en een aangenaam geluid bij de screening. Het kindje zit op de schoot van de ouder en moet heel even naar de camera op 1 meter afstand kijken.

De oogscreening wordt volledig geïntegreerd in de dienstverlening van Kind en Gezin. De verpleegkundige voert de test uit tijdens de consultatie van de kinderen op de leeftijd van 12 en 24 maanden. De ouders hoeven hiervoor geen afzonderlijke afspraak te maken. Bij een positief testresultaat wordt het kind naar een oogarts verwezen, die binnen een termijn van 2 maanden het kind volledig ophtalmologisch onderzoekt en een gestandaardiseerd rapport invult.


Innovatief aanbesteden
Kind en Gezin heeft voor de finale ontwikkeling en test projectmiddelen aangevraagd bij het Vlaams agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), dat onder de bevoegdheid valt van minister van Innovatie, Ingrid Lieten. Dit betekent concreet dat Kind en Gezin van 2011 af kan starten met oogscreening in de provincie Limburg. Totnogtoe (sinds 2008) werd de oogscreener getest door Kind en Gezin in twee proefregio’s, met name Hasselt en Leuven. Kind en Gezin startte in 2003 de zoektocht naar een elektronische test om het oogonderzoek te standaardiseren en kwalitatief te verbeteren. De visuele ontwikkeling van jonge kinderen is van groot belang in het preventiebeleid van het agentschap.

'Provincie Limburg is de eerste provincie waar vanaf 2011 gestart wordt met de oogscreening. Door als overheid te investeren in nieuwe technologieën, kunnen we bij jonge kinderen vroegtijdig oogafwijkingen opsporen. Investeren in de vernieuwing van onze zorg verhoogt de kwaliteit van de gezondheidszorg voor alle Vlamingen,' zegt minister van Innovatie Ingrid Lieten.
'Limburg krijgt de primeur,' aldus nog Jo Vandeurzen. 'Van begin 2011 af is er voor alle kinderen van één of twee jaar een oogscreening. De test zal gewoon deel uitmaken van de preventieve dienstverlening van Kind en Gezin. Het gaat dus allemaal in één kleine moeite door.'