Extra banen en opvangplaatsen in buitenschoolse kinderopvang door Generatiepact

29 juni 2010

Het Generatiepact geeft de gemeenschappen middelen om laaggeschoolde jongeren aan een baan te helpen. De Vlaamse Regering gebruikt deze federale middelen voor nieuwe banen in de buitenschoolse opvang, de dagverzorgingscentra en in een deeltijds jobaanbod voor jongeren in het deeltijds onderwijs. Na overleg met de sociale partners heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen beslist dat er voor de buitenschoolse kinderopvang 142 voltijdse banen voor jongeren komen. De federale overheid investeert hierin 5.312.500 €. De Vlaamse overheid voorziet 1.750.000 € voor omkadering en extra buitenschoolse plaatsen. Op kruissnelheid levert dat 856 extra kinderopvangplaatsen op.


Er komen plaatsen bij voor buitenschoolse opvang in zorggebieden met een hoge werkloosheid en een lager aanbod aan buitenschoolse kinderopvang. Voor de bijkomende tewerkstelling tracht men niet-gekwalificeerde medewerkers, die een opleiding volgen, aan te trekken. Hierbij gaat specifieke aandacht naar allochtone jongeren. Uit studies blijkt namelijk dat er in de kinderopvang nood is aan multiculturele medewerkers..

De medewerkers moeten een kwalificatiebewijs behalen in een erkende opleiding. Dat kan een ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse opvang zijn of een bekwaamheidsbewijs voor een logistieke of ondersteunende functie. Jongeren die zo’n kwalificatie hebben behaald, komen in aanmerking voor een volwaardige baan in de kinderopvang. Jongeren met een erkend diploma of ervaringsbewijs volgen een competentieplan dat hun competenties versterkt.

De nieuwe medewerkers maken bijkomende opvangplaatsen of extra dienstverlening mogelijk die een meerwaarde betekent voor kinderen en ouders. De initiatieven voor buitenschoolse opvang krijgen een subsidie voor de ondersteuning van deze jongeren tijdens hun opleiding en leerperiode.


VIVO en de VDAB zijn betrokken bij dit opzet. Samen met mogelijks nog andere partners zorgen zij voor een goede toeleiding.

Het project zal als beste praktijk worden opgenomen in de (nieuwe) sectorconvenant. De sectorconsulenten helpen de organisaties en instellingen bij de uitbouw van hun competentie- en diversiteitsbeleid.


Leo DE BOCK
Woordvoerder Kabinet Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Koolstraat 35, 1000 Brussel
telefoon 02 /552.64.49
gsm: 0475 92 42 89