Klachten uit het werkveld over harde verkoopstechnieken

16 juli 2010

Kind en Gezin kreeg recent opnieuw klachten uit de kinderopvangsector betreffende een firma voor producten inzake toegangsbeveiliging.

In concreto klagen voorzieningen aan dat een firma op indringende wijze probeert om zijn producten te verkopen. Aan de verantwoordelijke van de opvang wordt bijvoorbeeld een spectaculaire korting aangeboden omwille van "een budget op zijn naam". Dit zou evenwel enkel doorgaan wanneer de verantwoordelijke onmiddellijk beslist tot aankoop en ter plekke haar/zijn handtekening onder een overeenkomst zet. De verkoper probeert te overtuigen aan de hand van fotomateriaal van opvangvoorzieningen die wel reeds op het aanbod zijn ingegaan.

Verantwoordelijken voelen zich erg onder druk gezet door de verkopers. Ook Kind en Gezin betreurt ten zeerste de zogeheten commerciële verkoopstechnieken die worden toegepast binnen de opvangsector. Dergelijke praktijken zijn evenwel niet verboden. Ze zijn er wel op gericht dat de voorziening met een zekere drukking onmiddellijk een handtekening plaatst.

Kind en Gezin raadt je aan om over elk aanbod, van welke firma ook, vooraleer tot aankoop over te gaan, grondig na te denken en het te bespreken binnen het team. De bedenktijd die geboden wordt aan particulieren geldt niet voor bedrijven.  Als je niet echt overtuigd bent, wacht dan minstens om een contract te ondertekenen.