Bepalen van de inkomensgrens in het kader van de voorrangssregels voor kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders

11 augustus 2010

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, bepaalt o.a. de voorrangsregels (artikel 3, 2°). Eén van de voorrangsgroepen betreffen de kinderen van gezinnen wiens arbeidsinkomen lager ligt dan een inkomensgrens die jaarlijks op 1 juli wordt berekend.

Voor de berekening van die inkomensgrens in het kader van de voorrangsregels wordt het gewaarborgde minimale brutomaandinkomen omgerekend naar een belastbaar jaarbedrag door de gegevens te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die elk jaar op 1 juli wordt berekend (artikel 3, 2° en artikel 3, vierde lid).

Deze coëfficiënt bedraagt vanaf 1 juli 2010: 11,74.