Bevragingsinstrument voor kinderen in de Buitenschoolse Opvang

6 oktober 2010

Hoe weet je of je buitenschoolse opvang aan de verwachtingen van de kinderen voldoet? 
 
ECEGO, het Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs verbonden aan de KU Leuven, maakte BIBO in opdracht van Kind en Gezin. BIBO staat voor BevragingsInstrument voor kinderen in de Buitenschoolse Opvang.
 
BIBO is een speelse vragenlijst die kinderen kunnen invullen. Het instrument helpt je om je een beeld te vormen van hoe de kinderen het in de opvang maken. Het vertrekt vanuit de begrippen ‘welbevinden en betrokkenheid’. De vragen polsen naar allerlei elementen die de beleving van de kinderen beïnvloeden: het aanbod, de sfeer, de ruimte voor initiatief die ze krijgen, de organisatie van de opvang en de begeleiderstijl.

BIBO is uitgetest door 44 kinderen van 6 tot 12 jaar. Vanaf de leeftijd van 7-8 jaar kunnen kinderen de vragen zelf doorlopen. Enkel de jongsten worden hierbij best begeleid. Het invullen duurt gemiddeld 10 minuten. Uiteraard gebeurt het invullen op vrijwillige basis. De kinderen kiezen zelf of ze willen meewerken of niet.