788 nieuwe kinderopvangplaatsen voor 0 tot 3 jarigen

7 oktober 2010

De Vlaamse Regering heeft in 2010 bijna 6 miljoen euro gereserveerd voor de uitbreiding van de voorschoolse kinderopvang in het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dat staat gelijk met 788 nieuwe opvangplaatsen voor 0 tot 3-jarigen in de erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders.

Voor het Vlaamse Gewest levert een investering van 5.415.000 euro 553 bijkomende plaatsen op in erkende kinderdagverblijven en 165 plaatsen in diensten voor onthaalouders.
Voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest beloopt de uitbreiding 581.529,79 euro, goed voor 70 extra plaatsen in erkende kinderdagverblijven.

Met deze uitbreiding heeft minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen twee ambities: gebieden met het minste opvangplaatsen per 100 kinderen en gebieden met relatief weinig inkomensgerelateerde plaatsen maken een inhaalbeweging. Er komt met andere woorden een betere spreiding van het aanbod. Kind en Gezin ging voor de verwerking van de aanvragen uit van deze criteria.
Aanvragen met een realisatiedatum vóór 31 december 2011 kregen voorrang.
Met voormelde uitbreiding vergroot Vlaanderen de overschrijding van de Barcelonanorm. Die bepaalt dat er per 100 kinderen een opvangplaats moet zijn voor 33 van hen. Vlaanderen haalt nu 46,6 % en verwezenlijkt tegelijk een betere spreiding.