17 december 2010: rondetafel rond het thema i-vlaanderen

11 oktober 2010

In het kader van het toekomstproject Vlaanderen in Actie organiseert Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, op vrijdag 17 december een rondetafel rond het thema i-vlaanderen, de Vlaamse overheid interactief.

  • Hoe kan de Vlaamse overheid dankzij interactiviteit, internet en ICT komen tot een efficiënte en effectieve dienstverlening voor burgers en bedrijven?

  • Zien burgers en bedrijven overheidsdata als een goudmijn?

  • Willen zij online kunnen meepraten over overheidsplannen?

Dat zijn de centrale vragen op deze rondetafel.
 
Naar aanleiding van deze rondetafel werd http://www.i-vlaanderen.eu/ gelanceerd. Deze website heeft als doel om, voorafgaand aan de rondetafel, te polsen wat leeft bij de burgers en bedrijven rond dit thema. Op de website wordt interactie rond dit thema mogelijk gemaakt aan de hand van inspirerende artikels en goede voorbeeldcases. Het ideeënplatform laat burgers en bedrijven toe om ook zelf hun ideeën te lanceren rond dit thema. Zo kan de inhoud van de rondetafel afgestemd worden op wat leeft rond het thema.

Ook jouw mening is welkom!