Wetenschappelijk onderzoek Preventieve zorg

13 oktober 2010

Half september werd het eindrapport van het ‘Onderzoek naar de wetenschappelijke state of the art op het vlak van de preventieve gezondheidszorg voor kinderen onder de 3 jaar’ afgerond. In dit onderzoek analyseerde de dienst Jeugdgezondheidszorg van de K.U.Leuven de noden van een kwalitatieve preventieve gezondheidszorg voor jonge kinderen.

Het rapport bevestigt uitgangspunten die reeds binnen Kind en Gezin leven en is geen breuk met het verleden, maar er worden uiteraard ook nieuwe accenten gelegd. Kortom het is een wetenschappelijk onderbouwd pakket van wat van belang is voor de preventie bij kinderen van 0 tot 3 jaar.

De resultaten van dit onderzoek zullen nu getoetst worden aan de haalbaarheid voor Kind en Gezin. Vragen als ‘Hoe zal dit organisatorisch vertaald worden?’ en ‘Wat zijn randvoorwaarden om dit te kunnen realiseren?’ moeten een antwoord krijgen. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met de betaalbaarheid van de aanbevelingen via de beschikbare middelen.

Rapporten gezinsondersteuning