SABAM en billijke vergoeding in de kinderopvang

15 oktober 2010

In de kinderopvang moet je SABAM en billijke vergoeding betalen voor de muziek die je in de ruimte van de kinderen speelt.

SABAM of billijke vergoeding moet niet worden betaald:

  • door een alleenwerkende onthaalouder in een privéwoning

  • door onthaalouders die maximaal met 2 samen kinderen in een privéwoning opvangen en die onderling geen werkgever-werknemerverhouding hebben

  • ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor het personeel (vb. refter, bureau) in een opvang waar maximaal 8 voltijdse personen tewerkgesteld zijn

pdf Mededeling
pdf Brief