1001 nieuwe opvangplaatsen voor schoolgaande kinderen

19 oktober 2010

De Vlaamse Regering heeft in 2010 bijna 2,6 miljoen euro gereserveerd voor de uitbreiding van buitenschoolse kinderopvang in het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dat staat gelijk met 1001 nieuwe opvangplaatsen voor 3- tot 12-jarigen in initiatieven voor buitenschoolse opvang en in buitenschoolse opvang die verbonden is aan een erkend kinderdagverblijf.
Voor het Vlaams Gewest levert een investering van 2 470 000 euro 800 bijkomende plaatsen op in initiatieven voor buitenschoolse opvang (de zogenaamde IBO’s) en 117 plaatsen in buitenschoolse opvang verbonden aan een erkend kinderdagverblijf.


In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen er 84 plaatsen bij in initiatieven voor buitenschoolse opvang, deze uitbreiding komt overeen met een investering van 130 000 euro.
Met deze uitbreiding wil minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een betere spreiding van het gesubsidieerde opvangaanbod verwezenlijken. Daarom is er geïnvesteerd in zorgregio’s en gemeenten waar het aantal gesubsidieerde plaatsen per 1000 schoolgaande kinderen beneden het Vlaams gemiddelde van 35,9 plaatsen ligt. Dit heeft onder meer voor gevolg dat er in 17 gemeenten een nieuw initiatief voor buitenschoolse opvang kan komen.


Deze 1001 extra plaatsen komen bovenop de 856 plaatsen die reeds in de zomer van dit jaar werden toegekend. Toen heeft de Vlaamse overheid beslist om 1.750.000 € te voorzien voor omkadering en extra buitenschoolse plaatsen, als aanvulling op de federale middelen uit het Generatiepact.