Uitbouw van een versterkte preventieve gezinsondersteuning

17 november 2010

Met een doelbereik dat loopt tot 98% komen bijna alle kinderen in Vlaanderen in contact met de dienstverlening van Kind en Gezin en haar partners. Dat is belangrijk want preventie bij jonge kinderen is bijzonder efficiënt. De eerste levensjaren zijn immers bepalend voor het verdere ontwikkelingstraject, ook dus de fysieke en mentale gezondheid op latere leeftijd.

Om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan wil Kind en Gezin, samen met haar partners - de organiserende besturen en de artsen - de handen in elkaar slaan.

Samen werkten de organiserende besturen, met name Thuishulp vzw en Kind en Preventie vzw, Domus Medica, de Dienst Jeugdgezondheidszorg KULeuven en Kind en Gezin de krijtlijnen uit om te komen tot een versterkte preventieve gezinsondersteuning die deze uitdagingen moeten aangaan.

Persbericht
Uitbouw van een versterkte preventieve gezinsondersteuning