Persmededeling: Betaalbare kinderopvang bevordert werkzaamheidsgraad

22 november 2010

De Vlaamse Regering heeft beslist om de verhoging van de werkzaamheidsgraad van 2012 af te stimuleren met een extra financiële injectie in inkomensgerelateerde kinderopvang. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen doet een bijkomende inspanning door, in afwachting daarvan, al vanaf volgend jaar een uitbreiding mogelijk te maken.

Onderzoek wijst uit dat de beschikbaarheid van betaalbare kinderopvang de werkzaamheidsgraad verhoogt. Al in het regeerakkoord staat het plan van de Vlaamse Regering om het aantal plaatsen inkomensgerelateerde kinderopvang gestaag uit te breiden. Voor zover financieel haalbaar, moeten zoveel mogelijk ouders volgens hun inkomen kinderopvang kunnen betalen.

Sinds februari 2009 kunnen zelfstandige aanbieders van kinderopvang in Vlaanderen kiezen voor een  inkomensgerelateerd betalingssysteem (IKG). Momenteel zijn er 11.640 IKG-plaatsen voor alles samen 15.000 kinderen in de zelfstandige kinderopvang. Zover reikte het budget. In Vlaanderen betalen op dit moment meer dan 73% van de ouders in de erkende en zelfstandige kinderopvang volgens hun inkomen.

Vanaf 2012 levert een extra investering van 15 miljoen euro 3.750 bijkomende IKG-plaatsen op. Vlaams minister Vandeurzen heeft beslist al vanaf volgend jaar geld vrij te maken voor een geleidelijke opbouw naar deze versterking. Zelfstandige kinderopvangvoorzieningen kunnen dus van 1 januari 2011 af een aanvraag indienen voor IKG-plaatsen. Toch is ook die injectie niet voldoende om werkelijk alle plaatsen in de zelfstandige sector inkomensgerelateerd  te maken. Kind en Gezin zal de sector informeren over de modaliteiten voor de nieuwe aanvragen en tijdig signaleren wanneer het maximum wordt bereikt.

Nieuwe inschrijvingen in het IKG-systeem wil minister Vandeurzen onderwerpen aan de ambitie om een goede geografische spreiding van IKG-plaatsen te verkrijgen. 


Contactpersoon voor de pers:

Leo DE BOCK
Woordvoerder Kabinet Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koolstraat 35, 1000 Brussel
telefoon 02 552 64 49
gsm  0475 92 42 89