Visietekst over 'taalstimulering en meertaligheid'

21 januari 2011

Kind en Gezin ontwikkelde samen met de ‘externe adviesgroep taalstimulering en meertaligheid’ een visietekst over ‘taalstimulering en meertaligheid’.

In de tekst wordt vanuit de rechten van het kind geargumenteerd waarom werken omtrent taalstimulering en meertaligheid belangrijk en essentieel is. Vervolgens wordt meer duiding gegeven omtrent het thema aan de hand van cijfers, feiten en onderzoek. Het huidige aanbod van Kind en Gezin omtrent taalstimulering en meertaligheid komt hierna aan bod. De visietekst eindigt met de formulering van 4 beleidskeuzes waar Kind en Gezin de verdere beleidslijnen en concrete acties zal op baseren.

pdf Visietekst over taalstimulering en meertaligheid