Indexering van kostenvergoeding voor een aangesloten onthaalouder bij een dienst voor onthaalouders

26 januari 2011

Minister Vandeurzen heeft beslist dat de kostenvergoeding voor onthaalouders voor 100% zal worden geïndexeerd. Het bedrag van de kostenvergoeding zal 18,33 euro bedragen.

Deze beslissing moet nog vastgelegd worden via het programmadecreet.

Omwille van begrotingstechnische redenen zullen de voorschotten nog berekend worden op basis van de niet-geïndexeerde bedragen. Zodra het programmadecreet is goedgekeurd, zal Kind en Gezin de betalingen doen uitgaande van de geïndexeerde bedragen.