Berichtgeving over kinderdagverblijf Choupettes in Lier en kinderbedjes

30 maart 2011

Aangezien Zorginspectie met de pers of andere derden nooit ingaat op individuele dossiers, werd de algemene werkwijze toegelicht. Hierbij moet opgemerkt worden dat het merk ‘Ikea’ nergens in het betrokken inspectieverslag werd vermeld.
Tijdens de inspectie waren er vragen over kinderbedjes die uitgerust zijn met een bepaald soort matras en bedbodem. Ikea had een tijd geleden zelf al contact opgenomen met Zorginspectie en Kind en Gezin om de aanbevelingen in verband met kinderbedjes te bespreken.

Kind en Gezin geeft aanbevelingen over veilig slapen. Ter preventie van wiegendood moet maximale ventilatie rondom de baby nagestreefd worden. Het gebruik van een latten-, raster- of geperforeerde bodem bevordert een optimale ventilatie. Dit in combinatie met een spijlenbed met een perfect passende en stevige matras. Mede dankzij d e aanbevelingen van Kind en Gezin komen in Vlaanderen steeds minder gevallen van wiegendood voor. In 2000 waren er nog 69,5 gevallen (per 100.000 kinderen onder de 1 jaar). In 2008 was dit aantal gedaald tot 29.

Aangezien door Zorginspectie werd vastgesteld dat de perforaties in sommige bedden van Ikea klein zijn, is er overleg tussen Kind en Gezin en Ikea. Ikea bevestigt dat ze de   Belgische en Europese normen toepassen en dat de geperforeerde bodem werd getest op luchtdoorlaatbaarheid. De testrapporten zijn vandaag aan Kind en Gezin bezorgd. Kind en Gezin analyseert deze rapporten en zal de eigen aanbevelingen over veilig meubilair evalueren en waar nodig aanpassen.
Dit overleg toont aan dat alle partijen (overheid en Ikea) ter zake hun verantwoordelijkheid opnemen voor een veilige slaapomgeving van jonge kinderen.

Zorginspectie en Kind en Gezin wijzen er op dat enkel de opmerking over deze bedbodems , nooit de aanleiding kan zijn om een negatief advies op te stellen. Uiteraard spelen hier ook andere vaststellingen en overwegingen.
In die zin is de berichtgeving in de kranten van de Corelio-groep, opgepikt door Belga, zeer te betreuren. 
 


Info voor de pers:

Zorginspectie: Patrick Barbé, telefoon: 02 553 34 34
Kind en Gezin: Leen Du Bois, gsm: 0496 59 15 11