Vlaanderen zet vaccinatie en zwangerschap centraal tijdens Europese Vaccinatieweek

22 april 2011

De Europese Vaccinatieweek, dit jaar van 23 tot 30 april, is een jaarlijks initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tijdens die week wordt overal in Europa aandacht gevraagd voor het belang van vaccinaties. 52 landen doen mee. De Vlaamse overheid schuift het thema ‘zwangerschap en vaccinatie’ naar voren en wil zodoende de campagne van vorig jaar versterken. De informatiecampagne richt zich naar vrouwen met een kinderwens en vrouwen die al zwanger of bevallen zijn, en nodigt hen en hun gezinsleden uit tijdig met hun arts over vaccinaties te praten. 'De vaccinatiegraad ligt de voorbije tien jaar behioorlijk hoog', zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, 'maar uit een studie van Kind en Gezin blijkt dat in 1997 de coverage gemiddeld slechts 76% was. Dat betekent dat toen ongeveer 24% (één vierde) van de kinderen ondergevaccineerd was. Dat zijn de 16-jarigen (en ouder) van nu, waar ook de meeste besmettingen bij voorkomen. Een bijkomende reden dus om te hervaccineren als aan zwangerschap gedacht wordt.'


Zwangerschap en vaccinatie

Over zwangerschap en vaccinatie bestaan nog altijd misverstanden en onduidelijkheden. Een goede, volledige vaccinatie bij een geplande zwangerschap is nochtans erg belangrijk. Een toekomstige moeder die zich laat vaccineren, beschermt niet alleen zichzelf tegen ziektes als mazelen, bof en rodehond, ze beschermt ook haar baby nog voor die geboren is.
Vaccinatie vóór de zwangerschap is het meest aangewezen. Op dat moment kunnen nog alle vaccins worden toegediend, zonder enig gevaar voor de baby. Als een arts een kinderwens verneemt, gaat hij de vaccinatietoestand van de vrouw het best meteen na, zodat eventuele noodzakelijke vaccinaties nog vóór de zwangerschap mogelijk zijn. Ook tijdens de zwangerschap kunnen sommige vaccins nog veilig toegediend worden, terwijl andere beter uitgesteld worden tot na de bevalling.
Als een zwangere vrouw niet gevaccineerd is tegen bijvoorbeeld kinkhoest, laat ze dat bij voorkeur nog doen. Kinkhoest is erg besmettelijk voor pasgeboren baby’s. En voor wie zwanger is tijdens het griepseizoen (begin oktober–eind februari) biedt een griepspuitje de beste bescherming.
Ook na de bevalling zijn vaccinaties nog doeltreffend om besmetting van de pasgeboren baby te voorkomen. Vanaf de leeftijd van 8 weken wordt normaal gestart met vaccinatie van de baby zelf.


Aandacht voor vaccinatie tegen mazelen, bof, rubella en kinkhoest
Bij de start van de Europese Vaccinatieweek krijgen alle artsen-vaccinatoren (huisartsen, gynaecologen, pediaters) een brief die hun speciale aandacht vraagt voor de volledigheid van de vaccinatie tegen mazelen, bof (dikoor) en rubella (rodehond).
Als er een zwangerschapswens is, is het erg belangrijk dat een vrouw beschermd is tegen rubella. Vrouwen die in de eerste maanden van hun zwangerschap met rodehond besmet raken, hebben een grote kans op een pril zwangerschapsverlies of een baby met aangeboren afwijkingen. De inenting gebeurt het best minstens één maand vóór de zwangerschap en wordt gecombineerd met vaccinatie tegen bof en mazelen. Die laatste is geen banale ziekte en kan ernstige complicaties hebben met blijvende letsels of zelfs sterfte als gevolg. Mazelen betekent ook een extra risico voor de zwangerschap.
Ook vaccinatie tegen kinkhoest - een ernstige en besmettelijke ziekte van de luchtwegen veroorzaakt door een bacterie – verdient aandacht. Als alle gezinsleden vóór de geboorte goed gevaccineerd zijn tegen kinkhoest, is er minder kans dat een baby de ziekte krijgt zolang die zelf nog niet voldoende beschermd wordt door vaccinaties.


Videoboodschap en informatiefolder
Naar aanleiding van de Europese Vaccinatieweek verspreidt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een videoboodschap. Hij benadrukt daarin het belang van het vaccinatiebeleid als speerpunt in het preventiebeleid om gezondheidswinst te (blijven) garanderen. De vaccinatiegraad bij zuigelingen ligt in Vlaanderen al enkele jaren boven de 95 procent. Toch is het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn en blijven over de voordelen van vaccinaties, die veel groter zijn dan mogelijke risico’s van vaccins of van het niet-vaccineren. De minister vraagt daarom in het bijzonder de aandacht voor een betere informatie rond zwangerschap en vaccinaties.
Professor Pierre Van Damme, hoofd van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (UA), geeft in het filmpje meer duiding bij het thema van de Europese Vaccinatieweek. Hij licht toe hoe vaccinaties zowel moeder als baby beschermen tegen ziektes als mazelen, bof, rodehond en kinkhoest. 
Katrien Bensch getuigt hoe ze onlangs haar dochtertje Lore is verloren aan kinkhoest en moest vaststellen hoe moeilijk informatie over vaccinaties de doelgroep bereikt. Ze pleit voor een betere sensibilisering van vaccinatoren en mensen die professioneel met baby’s en kinderen bezig zijn, zodat zij op hun beurt (toekomstige) ouders op tijd kunnen informeren over tijdige (her)vaccinatie.
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verspreidt de folder 'Baby op komst?' met meer info rond vaccinaties vóór, tijdens en na de zwangerschap. Alle Vlaamse artsen-vaccinatoren ontvangen een aantal folders en een begeleidende brief met meer info. De folder is ook te verkrijgen via apotheken en sommige mutualiteiten.
De videoboodschap 'Voor een prikje beschermd' kan u bekijken op www.vaccinatieweek.be.


Perscontacten

  • Leo De Bock, woordvoerder Kabinet Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Koolstraat 35, 1000 Brussel, telefoon: 02 552 64 49, gsm: 0475 92 42 89.

  • Joris Moonens, woordvoerder Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II laan 35 bus 33, 1030 Brussel, telefoon: 02 553 32 12, e-mail: joris.moonens@wvg.vlaanderen.be.

  • Ronny Machiels, communicatie Kind en Gezin, gsm: 0496 59 15 11, e-mail: woordvoerder@kindengezin.be

Thematiek en de Europese Vaccinatieweek in Vlaanderen
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
De website van het Vaccin- en Infectieziekten Instituut