Hoe stimuleer je taalontwikkeling bij de allerjongsten? Een duidelijk set van wetenschappelijke adviezen

27 april 2011

Wist je dat:

  • Kinderen het makkelijkst al doende taal leren doorheen dagdagelijkse bezigheden?
  • Kinderen met een andere thuistaal het makkelijkst Nederlands leren als ze een stevige basis hebben in hun thuistaal?
  • Tijdens de eerste drie levensjaren de basis wordt gelegd voor het taalkapitaal van kinderen op latere leeftijd?

In opdracht van Kind en Gezin maakte het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de K.U.Leuven het rapport 'Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 jaar'. Dit thema staat hoog op de agenda van het beleid om kansen te creëren voor jonge kinderen. Het rapport bouwt verder op de visie van Kind en Gezin.

Taalstimulering en meertaligheid roept veel vragen op bij al diegenen die betrokken zijn bij de opvoeding van jonge kinderen. Totnogtoe werden eerder ad hoc adviezen gegeven. Het rapport brengt deze adviezen eindelijk samen, zodat ze beschikbaar worden voor iedereen. Op basis van gesprekken met professionele organisaties uit de sector onderwijs en welzijn (o.a. kinderopvang, opvoedingsondersteuning) zijn bestaande adviezen en informatie over taalstimulering en meertaligheid gebundeld.

'Opvallend was de grote consensus bij de deelnemers rond een aantal cruciale thema's zoals een positieve ingesteldheid naar de thuistaal van anderstalige kinderen,' zegt dr. Machteld Verhelst, promotor van het onderzoek. Daarnaast formuleert het rapport een uitgebreide set wetenschappelijk onderbouwde adviezen zoals ‘taalstimulering doe je op een natuurlijke wijze, de hele dag door, en met een positieve houding naar elke poging tot taalproductie van het kind'. De adviezen die hierrond gegeven worden, gelden voor àlle kinderen.

Het rapport gaat ook dieper in op taalstimulering voor de allerjongsten, taalstimulering voor meertalige kinderen, het opvolgen van de taalontwikkeling en het vaststellen van taalachterstand. Zo wordt ingegaan op vragen als 'Hoe lok je spreken bij een kind spontaan uit?', 'Is het versterken van de thuistaal nuttig voor het leren van het Nederlands' of 'Hoe maak je taalaanbod begrijpelijk?'. Er worden heel concrete taalstimulerende tips aangeboden.

De adviezen die uit dit rapport komen, moeten nu hun weg vinden naar ouders en professionals. Kind en Gezin en het CTO plannen hiervoor op korte termijn allerlei acties, zodat gewerkt kan worden aan gelijke kansen voor elk kind.


Meer informatie

pdf Rapport Taalstimulering en meertaligheid (1MB)
pdf Visietekst Taalstimulering en meertaligheid