Toename van mazelen

5 mei 2011

De toename in ons land is vooral te merken bij niet-gevaccineerde kinderen en jongvolwassenen. Een eerste uitbraak van bijna 40 gevallen dook op in twee Gentse Steinerscholen (Steiners filosofie is dat kinderziekten het kind helpen bij zijn ontwikkeling), maar sindsdien kwamen er ook elders in het land nieuwe gevallen bij. Mogelijk hadden de besmette personen contacten in Frankrijk of recent een skivakantie in Frankrijk doorgebracht.

Vaccinatie

In België worden kinderen sinds 1985 gevaccineerd met het combinatievaccin mazelen-bof-rubella. Dat mazelen verhoogd opduiken komt doordat de vaccinatiegraad in de jaren tachtig en negentig niet zo hoog was als nu. Een deel van de bevolking heeft in die tijd geen vaccin gekregen. Vooral personen die momenteel de leeftijd van 10-19 jaar hebben.

Voor een langdurige bescherming door vaccinatie is het belangrijk om niet alleen de eerste dosis te krijgen op 12 maanden maar ook de tweede, tussen 10 en 13 jaar (normaal in het 5de leerjaar). Als het kind maar één vaccin heeft gehad, is het mogelijk onvoldoende beschermd op lange termijn en wordt best nog een 2de dosis toegediend voor de leeftijd van 18 jaar. Eén dosis van het mazelenvaccin beschermt 95% van de gevaccineerde personen. Na twee dosissen verhoogt de bescherming tot 98% van de gevaccineerden. Om mazelen uit te roeien moet minstens 95 procent van de bevolking gevaccineerd zijn. De Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie had 2010 vooropgesteld om dat doel te bereiken, maar dat is niet gelukt. Nu is 2015 de nieuwe streefdatum.

Wie niet gevaccineerd is of de ziekte niet heeft doorgemaakt, is niet beschermd. Niet-beschermde personen die reizen naar gebieden waar veel mazelen voorkomen, o.a. in Frankrijk en in het algemeen ook in de derdewereldlanden, laten zich beter vaccineren als ze geen risico willen lopen.

Voorlopig geen bijzondere maatregelen

Momenteel worden vanuit Toezicht volksgezondheid geen bijzondere maatregelen getroffen. Er wordt wel aan de artsen in de omgeving van gemelde gevallen gevraagd om waakzaam te zijn voor mogelijke nieuwe gevallen. Een mazeleninfectie moet sinds 2009 gemeld worden aan Toezicht volksgezondheid.

Voorlopig wordt bij Kind en Gezin de mazelen-bof-rubellavaccinatie verder op 12 maanden gegeven. Bij een reis naar Frankrijk met een kind jonger dan 12 maanden kan een vervroegde mazelenvaccinatie overwogen worden. Bespreek dit met je arts.

Vervroegde vaccinatie

Vaccinatie tegen mazelen kan vanaf de leeftijd van 9 maanden en in nood zelfs vanaf 6 maanden. Deze vervroegde vaccinatie gebeurt dan door de behandelende arts. 

Opgelet!

Als vóór 12 maanden tegen mazelen gevaccineerd wordt, dan moet er op 12 maanden opnieuw gevaccineerd worden, omdat een te vroege vaccinatie geen lange bescherming biedt.

De vaccinatie op 12 maanden kan opnieuw bij Kind en Gezin gebeuren.