Overdracht meerlingenhulp Kind en Gezin naar diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

9 mei 2011

Wat zal er veranderen?

  • Voor de ouders met een meerling die nu al in het project zitten, verandert er niets. Zij kunnen verder van de hulp van een kinderverzorgster en/of poetshulp genieten tot hun kindjes 3 jaar zijn.

  • Voor gezinnen die na 1 juli 2011 een meerling verwelkomen zullen de Expertisecentra Kraamzorg instaan voor de zoektocht naar een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg in hun buurt.


Waarom verandert dit?

Een evaluatie van het project legde enkele knelpunten bloot:

  • Het is een erg specifieke dienstverlening die maar een beperkt aantal gezinnen ten goede komt. Bij het huidige systeem vallen immers een heel aantal mensen uit de boot (bv. gezinnen met 2 tweelingen met een leeftijdsverschil van 20 maanden, …).

  • Het aanbod wordt niet aanpast aan de noden van het meerlingengezin (gezin heeft weinig inspraak in het aanbod van diensten, op de leeftijd van 3 jaar valt de hulp weg, …).

  • Ondanks de inspanningen van onze meerlingencoördinatoren, kan de continuïteit van de hulp  niet steeds gegarandeerd worden (afwezigheid, ziekte, …).


Wat zijn de voordelen van de overdracht?

  • Flexibiliteit in het aanbod volgens behoeften en op maat van het gezin.

  • Professionele relatie tussen dienst/personeel en gebruiker.

  • Meer continuïteit en betere personeelsopvolging mogelijk.


Meer informatie