Week van de Opvoeding: 16 tot 23 mei 2011

6 april 2011

Van 16 tot 23 mei 2011 gaat opnieuw de jaarlijkse Week van de Opvoeding door.

Het thema voor dit jaar is “Opvoeden is meegroeien”. Met dit thema wordt aangebracht dat niet enkel kinderen groeien maar dat ook ouders en opvoedingsverantwoordelijken elke dag meegroeien met hun kinderen. Het thema gaat uit van de gedachte dat opvoeden een spontaan proces is (zoals groeien) maar ook dat opvoeden elke dag nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Hiervoor kan er verder gebouwd worden op hetgeen wat men al weet en doet, maar ook kan er een beroep gedaan worden op de omgeving om van gedachten te wisselen of op professionele opvoedingsondersteuners.

De Week van de Opvoeding is een initiatief van diverse organisaties. EXPOO, het Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning,  neemt de coördinerende en faciliterende rol op zich.

De kracht van de Week van de Opvoeding is de inzet van vele organisaties die dicht bij de burger staan. Zowel gemeenten, lokale actoren die opvoedingsondersteuning aanbieden, als verenigingen, tonen elk jaar opnieuw een grote inzet met een diversiteit aan acties. 

Al deze activiteiten worden gepubliceerd in de kalender op de website van de week van de opvoeding. Eigen activiteiten kunnen ook doorgegeven worden op deze website.

Dit jaar ontwikkelt EXPOO in overleg met de projectgroep en in samenwerking met Klasse een MeeGroeiMeter (dit is een instrumentje waarmee ouders kunnen nagaan hoe ze meegroeien met hun kinderen). 

Voor meer informatie, contacteer EXPOO op info@expoo.be of telefonisch 02 533 13 43.

Website week van de opvoeding