Infonamiddag 6 juni 2011: Certificaat Borstvoedingsvriendelijke Organisatie in de maatschappelijke gezondheidszorg

10 mei 2011

De infonamiddag op 6 juni heeft als doel ervaringen uit te wisselen met gecertificeerden en vragen te beantwoorden van geïnteresseerden voor het certificaat.

Het certificaat en de infonamiddag is een initiatief van vzw De Bakermat

pdf Uitnodiging infonamiddag
Info over borstvoeding