Prinses Mathildeprijs 2011 voor ’t Lampeke in Leuven

13 mei 2011

In 2010, in het kader van het Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting, besliste het Prinses Mathildefonds rond kinderarmoede te werken, door mensen die beroepsmatig instaan voor de zorg van 0- tot 3-jarigen beter te wapenen om in hun praktijk situaties van kansarmoede aan te pakken.

De vzw Buurtwerk 't Lampeke werkt al twintig jaar met kinderen uit kansarme gezinnen binnen haar dagopvang 'De Wurpskes'. Die ervaring wil de vzw nu delen via vormingspakketten voor scholen die een opleiding kinderzorg aanbieden of voor andere organisaties die kansarme kinderen opvangen.

Sinds zijn oprichting in 2001 wordt de Prinses Mathildeprijs, ter waarde van 10 000 euro, elk jaar toegekend aan een initiatief dat de positie van maatschappelijk kwetsbare personen of groepen versterkt.

Meer lezen over Prinses Mathildeprijs