Vaders en ouderschapsverlof: De brochure

20 mei 2011

Met deze brochure willen ze jonge (aanstaande) vaders beter informeren over de voordelen van deze formules. Uit onderzoek is gebleken dat veel jonge vaders deze verlofstelsels niet of onvoldoende kennen. De publicatie informeert uitvoerig over vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Voorts bevat de brochure inspirerende getuigenissen van vaders die ouderschapsverlof opnemen of hebben opgenomen. Kind en Gezin zal de informatiefolder uitdelen tijdens de huisbezoeken bij ouders van pasgeboren kinderen.

Bekijk het filmpje
Bekijk de brochure