FOD Volksgezondheid waarschuwt voor netwerken die moedermelk uitwisselen

25 mei 2011

Deze netwerken tonen aan dat er een grote solidariteit bestaat tussen moeders die hun kind het beste willen geven.
Toch raden de FOD Volksgezondheid en het Federaal Borstvoedingscomité het af om deze netwerken te gebruiken.

Er is namelijk geen enkele controle bij de moeders op microbiologisch, serologisch of toxicologisch vlak. Er bestaat dus een risico dat de aangeboden melk besmet is met virussen, bacteriën of residuen van medicatie. Er is ook geen enkele garantie dat de melk volgens de regels wordt bewaard. Het risico voor de gezondheid van de jonge kinderen en baby’s is reëel.

Moeders die hun moedermelk willen doneren kunnen wel terecht bij vier officiële melkbanken in België. Deze banken verzamelen melk voor te vroeg geboren baby’s en garanderen de veiligheid van de melk via doorgedreven controles.

Meer informatie