1.263 inkomensgerelateerde opvangplaatsen extra in de zelfstandige kinderopvang

10 juni 2011

Inkomensgerelateerde opvang (IKG) is de kinderopvang die georganiseerd wordt door zelfstandige opvangvoorzieningen maar waarbij de ouders een prijs betalen die afhangt van hun inkomen. Het gaat om voorschoolse opvang, dat is voor kinderen van 0 tot 3 jaar of tot ze naar de kleuterschool gaan.

De bijkomende IKG-plaatsen  konden worden aangevraagd voor realisatie in de drie steden Gent, Antwerpen en Brussel. Aanvragen waren verder ook mogelijk voor de realisatie van kleine uitbreidingen van bestaande IKG-voorzieningen en voor de realisatie van nieuwe IKG-plaatsen in zorgregio's met weinig inkomensgerelateerde opvangplaatsen.
Zowel zelfstandige kinderdagverblijven als zelfstandige onthaalouders konden aanvragen indienen.

Kind en Gezin besliste positief voor 1.263 bijkomende IKG-plaatsen. Deze plaatsen kunnen worden gerealiseerd vanaf 1 juli 2011. 
Deze beslissing brengt het aantal IKG-opvangplaatsen in Vlaanderen en Brussel op 13.362.

Voor de stad Antwerpen wordt een advies van het lokaal bestuur gevraagd met betrekking tot de aanvragen. Voor de stad Antwerpen zijn er 300 IKG-plaatsen beschikbaar, bovenop de 1.263 plaatsen die vandaag zijn toegekend. Een beslissing over deze aanvragen wordt later verwacht.


Contacpersonen voor de pers :

Leen Du Bois
Woordvoerder Kind en Gezin
telefoon 02 533 14 24

Leo De Bock
Woordvoerder Kabinet Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
gsm 0475 92 42 89