Een taalbeleid in de opvang: ondersteunend materiaal

23 juni 2011

Met de medewerking van een aantal experts ontwikkelde Kind en Gezin een visietekst over taalstimulering en meertaligheid.
Het Centrum voor Taal en Onderwijs (KULeuven) kreeg de opdracht om hierover een aantal wetenschappelijke adviezen te formuleren.

Op de website van Kind en Gezin vind je:

 • de concrete adviezen over taalstimulering en meertaligheid;
 • het onderzoeksrapport ‘Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 jaar';
  • De adviezen van Kind en Gezin zijn gebaseerd op dit rapport.
  • Het rapport gaat ook dieper in op taalstimulering voor de allerjongsten, taalstimulering voor meertalige kinderen, het opvolgen van de taalontwikkeling en het vaststellen van taalachterstand.
 • de visietekst van Kind en Gezin.

  • De kern hiervan is dat Kind en Gezin zowel de thuista(a)l(en) als het Nederlands een belangrijke plaats wil geven.

Tip! Ook op www.meertaligheid.be vind je heel wat veelgestelde vragen en antwoorden. Kind en Gezin werkt als partner mee aan deze website.  
     
Vragen of opmerkingen taal kan je doorgeven via:

 • de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100;
 • het contactformulier op de website.

In 2012 zal Kind en Gezin bijkomende praktijkvoorbeelden, materiaal en methodieken bundelen om het taalbeleid in de opvang te ondersteunen.

Taalontwikkeling stimuleren
Omgaan met meertaligheid
Website meertaligheid
pdf Onderzoeksrapport (1MB)
pdf Visietekst Kind en Gezin
Contactformulier website